«Վանաձորի տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակում»

29.03.2019

     

 

Ծրագրի նպատակը`

Նպաստել Վանաձոր համայնքում երիտասարդների ներգրավմանը հասարակական կյանքում՝ երիտասարդական ծրագրերի առավել նպատակային և համակարգված իրականացման միջոցով։

 

 

Ծրագրի խնդիրները`

 1. Ուսումնասիրել Վանաձոր համայնքի երտասարդների կարիքները՝ նրանց շրջանում առցանց եղանակով հետազոտության իրականացման միջոցով,
 2. Աջակցել երիտասարդական ռազմավարության մշակմանը՝ ապահովելով մասնակցային մոտեցում,
 3. Երիտասարդական ռազմավարության հանրայնացում շահագրգիռների շրջանում և ներդրում։

 

 

Ծրագրի գործողություններն են՝

 1. Երիտասարդների շրջանում հատազոտություն: Հետազոտությունն իրականացվելու է որակական և քանակական մեթոդների համադրմամբ։ Իրականացվելու են փաստաթղթերի վերլուծություն, էլեկտրոնային հարցում և ֆոկուս խմբային քննարկումներ։

 

 

1.1 Փաստաթղթերի վերլուծություն։ Որպես փաստաթղթեր հանդես են գալու ՝

 • Պետական երիտասարդական քաղաքականությունը և առկա երիտասարդական ռազմավարությունը,
 • Տեղական մակարդակներում միջազգային երիտասարդական քաղաքականությունները,
 • «Տեղական և մարզային կյանքում երիտասարդների մասնակցության վերանայված Եվրոպական խարտիան»,
 • ՀՀ այլ համայնքների երիտասարդական ռազմավարությունները։

 

 

1.2 Մասսայական հարցումներ Վանաձորյան երիտասարդների շրջանում (online)։ Նախապես կմշակվի հարցաթերթիկ, որը կտեղադրվի սոցիալական ցանցերում, կտարածվի ՀԿ կենտրոնի էլ․ փոստերի միջոցով։

1.3 Առնվազն 2 ֆոկուս խմբային քննարկում։ Ֆոկուս խմբային քննարկումներին կմասնակցեն երիտասարդներ։

 

 

 1. Հետազոտության արդյունքների ներկայացում շահագրգիռ կողմերին,
 2. Town Hall մեթոդով ռազմավարության մշակում` ապահովելով շահագրգիռ բոլոր կողմերի ներգրավվածությունը,
 3. Կլոր սեղան քննարկման կազմակերպում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ,
 4. Ռազմավարության վերջնականացում՝ հաշվի առնելով քննարկումների արդյունքները,
 5. Ռազմավարության ներկայացում ավագանու հաստատմանը,
 6. Ռազմավարության հանրայնացում
 7. Երիտասարդական ռազմավարության իրականացման համար համապատասխան ռեսուրսների/ֆոնդերի ներգրավում։

 

«Վանաձորի տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակում» ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից Վանաձորի համայնքապետարանի հետ գործընկերությամբ և «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագիրն (2018-2020թթ․) իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ հետևյալ երեք երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան և Ուկրաինա։ Ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի հետ համագործակցաբար:

Վերջին նորություններ