Շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/ վերահսկում

22.05.2017

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ` Ոչ առևտրային ոչ պետական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության նախաձեռնությունների ֆինանսավորում. դրամաշնոհրների տրամադրում,կառավարում և վերահսկում:

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

2005 – 2009թ. ընթացքում ՀԿ Կենտրոնը տրամադրել է 44 դրամաշնորհներ Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերի հասարակական կազմակերպությունների իրենց շահերի պաշտպանության նախաձեռնություններն իրականացնելու համար: Մրցույթին մասնակցած և Ֆինանսավորման առաջարկված կազմակերպությունների աշխարհագրական բաշխվախությունը հետևյալն է.

ՄԱՐԶ        Դիմած ՀԿ-ների քանակ         Ընտրված ՀԿ-ների քանակ
ԼՈՌԻ 125
ՇԻՐԱԿ               13                                       3
ՏԱՎՈՒՇ              6                                        3

Բոլոր կազմակերպությունները ավարտել են ծրագրերի իրականացումը: ՇՊ նախաձեռնությանը մասնակցած կազմակերպությունների կողմից իրականացված նախաձեռնություններից 11 հասել են իրենց նպատակին, 2 կազմակերպություններ մասնակի են հասել իրենց նպատակին, 1 կազմակերպություն չի հասել նպատակին:

Վերջին նորություններ