Edible plants festival – 2023

«Ուտելի Բույսերի Փառատոն»-ի նպատակն է հանրայնացնել հայկական ավանդական հարուստ ու բազմազան խոհանոցը և դրանով նպաստել Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը։

 

Փառատոնի խնդիրներն են՝

  • Ապահովել Թումանյան խոշորացված համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջային բիզնեսների ներգրավում և իրենց տարածաշրջանի յուրահատկության ներկայացում՝ վարպետաց դասերի միջոցով։
  • Ապահովել զբոսաշրջիկների հոսք՝ գործակալությունների հետ աշխատանքի միջոցով։
  • Ապոհվել Դսեղ համայնքի հանրայնացումը որպես հետաքրքիր տուրիստական դեստինացիա՝ կազմակերպելով առնվազն երեք ուղղություններով վայրի հավաքչության քայլարշավներ պատմամշակութային եզրահանգումով։
  • Ապահովել մշակութային ներկայացվածություն՝ Թումանյանական տարատեսակ համույթների միջոցով։

 

«Ուտելի բույսերի փառատոնն» իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ։